Burger slachtoffers Database Interface

Index

Voer zoektermen in:

Kies een zoekoptie:

Deze database bevat de burger slachtoffers ten gevolge van Operatie Market Garden in de regio zuid-veluwe. Het gaat hierbij om de omgeving Arnhem, Velp, Oosterbeek, Wageningen, Ede.

Gegevens worden regelmatig toegevoegd en/of aangepast. Wij stellen het op prijs wanneer u aanvullende gegevens en/of foto's bezit, deze aan ons te doen toekomen.


Deze database wordt onderhouden door:
dhr. A Hoekstra: webmaster@marketgarden.com


Inhoud: Bram van Gent
Foto's: Bram van Gent, Frans Ammerlaan,
Andries Hoekstra, anderen.
Programmering: Remco Hendriks